Տեր Հիսուս, Ես գիտեմ, որ դու կպաշտպանես ինձ վնասից…այս խոսքերը հենց քեզ համար են…

Աղոթք
Հայր, թող իմ կյանքը արտացոլի Քո կամքը: Երբ ես ուսումնասիրում եմ Քո ուղիները, թող որ ես կլանեմ քո իմաստությունը և ավելի լավը դառնամ դրա համար:

Ես գիտեմ, որ դու կպաշտպանես ինձ վնասից, և ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի հետևեմ քո պատվիրաններին ամեն օր:
Ես շնորհակալ եմ Քեզ Քո կամքի համար, ով Աստված, և աղոթում եմ, որ ամեն օր ավելի լավ հասկանամ այն, իմ Տեր Հիսուսի օգնությամբ Ամեն:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.